ការប្រមូលលក្ខណៈពិសេស

ដែលមានឯកទេសក្នុងការមើលឃើញស្ថាបត្យកម្មរួមទាំងសេវា 3D ស្ថាបត្យកម្មបង្ហាញ, គំនូរជីវចល 3D, ពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ទីភ្នាក់ងាររចនា, ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ស្ថាបត្យកម្ម។

អំពី​ពួក​យើង

បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2002 Frontop ក្រៅប្រទេសបានបង្កើតនាយកដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកទីផ្សារពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ 2010 ឥឡូវនេះបានក្លាយជា Frontop នៃក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្មនាំមុខគេមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសចិន។
ជជែកតាមអ៊ិនធឺរណែត WhatsApp!