අප අමතන්න

මා සන්තකයට ගන්නා Frontop පරිගණක ග්රැෆික් තාක්ෂණ සමාගම,

ලිපිනය

අංක 18. කෘෂි යන්ත්රෝපකරණ ආයතනය, අංක 261 Wushan වීදිය, ටියෑන් දිස්ත්රික්, ෙගොංසාවු, චීනය.

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

0086-19872710906

පැය

7 Days a week from
8:00 am to 10:00 pm

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට

WhatsApp මාර්ගගත කතාබස්!