Các Bộ sưu tập

Chuyên phục vụ mô hình kiến ​​trúc bao gồm đồ họa 3D kiến ​​trúc, hoạt hình 3D, đa phương tiện cho các cơ quan thiết kế, các công ty bất động sản và tư vấn kiến ​​trúc.

Meet Us

Được thành lập vào năm 2002, Frontop đã thành lập bộ phận ở nước ngoài để mở rộng thị trường toàn cầu vào năm 2010. Bây giờ Frontop đã trở thành một trong những công ty mô hình kiến ​​trúc hàng đầu tại Trung Quốc.
Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!